Skip to content

Fastigheten

Fastigheten består av två huskroppar: gathuset (Roslagsgatan 29) samt gårdshuset (Roslagsgatan 29A).

 

Fakta

 • Registreringsbeteckning: Vilan 9 
 • Adress: Roslagsgatan 29 och 29 A 
 • Hiss i båda husen
 • Byggnadsår: 1936 
 • Antal lägenheter: 63 st 
 • Antal förråd/lokaler: 7 st
 • Bostadsyta: 2 616 kvm 
 • Lokalyta: 177 kvm 
 • Ekonomisk och teknisk förvaltare: Nabo
 • Nätoperatör: ComHem
 • Uppvärmning: Fjärrvärme
 • Försäkring: fastigheten är fullvärdeförsäkrad hos If 

 

Gemensamma utrymmen

 • Innergård
 • Tvättstuga (3 tvättmaskiner, 1 torktumlare, torkskåp, torkrum, mangel, stenmangel)
 • Gårdsförråd för bland annat cyklar
 • Cykelförråd i källare
 • Möblerad takterrass
 •  Vindsförråd (gathus och gårdshus) och källarförråd (gathus)

 

Förråd

Till lägenheterna i gathuset (Roslagsgatan 29) hör två stycken förråd: ett vindsförråd och ett källarförråd. Till lägenheterna i gårdshuset (Roslagsgatan 29A) har ett vindsförråd.

 

Större renoveringar

 

 • VA-stammar, el-stigar, tak, trapphus och undercentral: 1997
 • Kungsbalkonger, takterrass och fasad mot gård, gathuset: 2011
 • Kungsbalkonger, takterrass: 2019
 • Bygge av balkonger mot innergård 2018

Renoveringar

Enligt föreningens stadgar § 15 gäller att “bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd, i lägenheten göra ingrepp i bärande konstruktion, ändring i befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, ej heller annan väsentlig förändring av lägenheten.” 

 
Detta betyder att alla ingrepp måste anmälas och godkännas av styrelsen före utförande. Fyll i blanketten “Ansökan om tillstånd för renovering” och kontakta ansvarig för fastighet/teknik i styrelsen för godkännande (se kontaktuppgifter). Ansökningsblanketten, samt de allmänna reglerna kring renoveringar finner ni här nedan.