Skip to content

Förvaltning

Föreningen anlitar Charlott Jerndahl AB (www.jerndahl.com) för den ekonomiska förvaltningen. För den tekniska förvaltningen anlitas Nabo Förvaltning AB (www.nabo.se).

Felanmälan

Icke akuta felanmälningar ska i första hand göras till styrelsen, via e-post:
styrelsen@roslagsgatan29.se

Allvarliga eller akuta ärenden kan anmälas till Nabo förvaltning.

Nabo förvaltning
08-649 36 00 (felanmälan, vardagar kl. 07:00 – 11:00)
08-545 724 40 (växel) http://www.nabo.se/felanmalan

Akut
Vid brand, akut livsfara eller allvarliga sjukdomsfall, ring 112.

Gas
Om det luktar gas – ring gasjouren hos Stockholm Gas.
Telefon: 020-44 11 00 dygnet runt. Vid akut fara – ring 112.
Läs mer: http://www.stockholmgas.se/Kundservice

Hiss
Akuta fel anmäls till KM Hiss & Portservice, telefon: 0771-730 730

Jour

010-288 00 26 (dygnet runt)

Vid allvarlig skada utanför ordinarie arbetstid kan Nabo jour användas. Den har öppet dygnet runt. Du kan komma att faktureras för åtgärden ifall den berör ditt privata boende så det är alltid bäst att prata med styrelsen först.

 

Andrahandsuthyrning

För att hyra ut din lägenheten i andra hand krävs giltigt skäl samt godkännande av styrelsen. Föreningen tar ut en avgift om 446 kr per uthyrningsmånad (2024). Styrelsen godkänner endast andrahandsuthyrning för perioder längre än 3 månader. För att ansöka om att hyra ut lägenheten i andra hand fyller du i den för ändamålet avsedda blanketten: Ansökan andrahandsuthyrning C. Jerndahl AB

Blanketten skickas in tillsammans med en kopia på andrahandskontraktet till vår ekonomiska förvaltare Charlott Jerndahl AB: ekonomi@jerndahl.com

Vänligen informera andrahandshyrare om de ordningsregler som gäller.

Avfallshantering

Återvinningsstation

Den närmaste återvinningsstationen finns vid korningen Frejgatan/Tulegatan. Där kan du lämna: 

  • Glas
  • Kartong 
  • Metall 
  • Plast
  • Tidningar

En lista på övriga återvinningsstationer på Norrmalm finns här.

Återvinningscentral

Den närmaste återvinningscentralen är Roslagstulls återbruk som ligger på Cederdalsgatan 7, till vänster vid slutet av Roslagsgatan i riktning mot Roslagstull. De har öppet:
måndag-torsdag kl 16.00-21.00
fredag stängt
lördag-söndag kl 10.00-16.00
Med reservation för ändringar t ex under röda dagar. På återvinningscentralen kan du utöver vad som går att lämna på en återvinningsstation även lämna:

  • Hela artiklar som kan återanvändas, inkl. kläder
  • Grovsopor
  • Elavfall
  • Farligt avfall. Till exempel färg-, lack- och limrester, lösningsmedel.

Roslagstulls återbruk tar inte emot trädgårdsavfall så för denna typ av sopor hänvisas till de andra återvinningscentralerna, t. ex i Bromma.

Mobil miljöstation 

Staden tillhandahåller en mobil miljöstation för att hämta farligt avfall (t ex färg, lack, lim, lösningsmedel) och mindre elskrot (upp till en mikrovågsungs storlek). Den stannar närmast oss vid korsningen Frejgatan/Döbelnsgatan. Skicka ett SMS med texten ”mobila norrmalm” till 71501 för att kostnadsfritt få meddelande söndagen veckan innan den kommer eller läs turlistan.

Hämtning av grovsopor

Grovsopor lämnas normalt vid någon av stadens återvinningscentraler. Föreningen har som ambition att en gång per år beställa hämtning av grovsopor från fastigheten. Ofta sker detta i samband med vårstädningen. Annars meddelas det några veckor i förväg med information om vart soporna ska placeras för att hämtas.

På följande länkar kan du läsa mer om Roslagstulls återbruk och om stadens arbete med återvinning:
http://www.stockholm.se/avfall-och-atervinning/