Föreningen

  • Äkta bostadsrättsförening
  • Organisationsnummer: 769617-8263
  • Förvärv av fastigheten: 2009
  • Juridisk person godkännes ej som medlem
  • Delat ägarskap godkännes med andelar om minst 10 %

Försäkring

Föreningen är försäkrad hos If. Varje bostadsrättsinnehavare ska teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. 
Bostadsrättsinnehavarens ansvar för bostadsrätten finns beskrivet i föreningens stadgar som finns att läsa här

Styrelsen

Följande personer valdes vid stämman den 2020 att för ett år utgöra styrelsen för föreningen.

Ledamöter

Assal Fard (Ordförande)
Staffan Eriksson(Ekonomi) 
Johan Nilsson (Fastighet/Teknik)
Karl Gip (Fastighet/Teknik) 
Emma Böninger (Post/mejl)

Suppleanter

Maria Schewenius (Gårdsansvarig/Takterass)