Skip to content

Föreningen

  • Äkta bostadsrättsförening
  • Organisationsnummer: 769617-8263
  • Förvärv av fastigheten: 2009
  • Juridisk person godkännes ej som medlem
  • Delat ägarskap godkännes med andelar om minst 10 %

Försäkring

Föreningen är försäkrad hos If. Varje bostadsrättsinnehavare ska teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. 
Bostadsrättsinnehavarens ansvar för bostadsrätten finns beskrivet i föreningens stadgar som finns att läsa här

Styrelsen

Följande personer valdes vid stämman den 12 juni 2022 för att under ett år utgöra styrelsen för föreningen.

Ledamöter

Assal Fard (Ordförande)
Emma Böninger (Ekonomi, Post/e-mail) 
Johan Nilsson (Fastighet/Teknik)
Karl Gip (Fastighet/Teknik) 

Suppleanter

[Att tillsätta] Gårdsansvarig/Takterass/Hemsida