Skip to content

Föreningen

  • Äkta bostadsrättsförening
  • Organisationsnummer: 769617-8263
  • Förvärv av fastigheten: 2009
  • Juridisk person godkännes ej som medlem
  • Delat ägarskap godkännes med andelar om minst 10 %

Försäkring

Föreningen är försäkrad hos If. Varje bostadsrättsinnehavare ska teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. 
Bostadsrättsinnehavarens ansvar för bostadsrätten finns beskrivet i föreningens stadgar som finns att läsa här

Styrelsen

Följande personer valdes vid stämman den 24e Maj 2023 för att under ett år utgöra styrelsen för föreningen.

Ledamöter

Rasmus Broman (Ordförande)
Erik Adén (Ekonomi, Post/e-mail) 
Maria Laine (Ledamot)
Tove Boija (Ledamot)
Karl Gip (Fastighet/Teknik) 

Suppleanter

Michaela Ivarsson
Emma Böninger
[Att tillsätta] Gårdsansvarig/Takterass/Hemsida