Skip to content

Föreningen

  • Äkta bostadsrättsförening
  • Organisationsnummer: 769617-8263
  • Förvärv av fastigheten: 2009
  • Juridisk person godkännes ej som medlem
  • Delat ägarskap godkännes med andelar om minst 10 %

Försäkring

Föreningen är försäkrad hos If. Varje bostadsrättsinnehavare ska teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. 
Bostadsrättsinnehavarens ansvar för bostadsrätten finns beskrivet i föreningens stadgar som finns att läsa här

Styrelsen

Följande personer valdes vid stämman den 20 juni 2021 för att under ett år utgöra styrelsen för föreningen.

Ledamöter

Assal Fard (Ordförande)
Emma Böninger (Ekonomi, Post/e-mail) 
Johan Nilsson (Fastighet/Teknik)
Karl Gip (Fastighet/Teknik) 

Suppleanter

Elsa Ögren (Medansvarig gård, Övrigt)

[Att tillsätta] Gårdsansvarig/Takterass/Hemsida